Rastline Parka Škocjanske jame

Avtorji: Vanja Debevec, Nejc Jogan, Borut Kokalj, Borut Lozej, Stefano Martellos, Andrea Moro, Pier Luigi Nimis, Samo Šturm, Sidonija Zega, Tomaž Zorman


Iskalnik omogoča preprosto spoznavanje bogate flore Parka Škocjanske jame. Z izborom lahko prepoznavnih znakov opazovane rastline (npr. listi, cvet, plod) nam program prikaže foto galerijo rastlin, ki imajo izbrane znake. S klikom na posamezno sliko se prikažejo še druge fotografije ter ime v slovenščini in znanstveno ime. Tako v večini primerov preprosto določimo rastlino, ki jo opazujemo. Nekaterih bolj zahtevnih vrste samo s pomočjo fotografij ne moremo določiti, bomo pa vedeli v kateri rod ali družino opazovana rastlina spada. Program lahko uporabljajo tudi šolarji in na ta način raziskujejo pestro floro in spoznavajo rastline, ki imajo podobne značilnosti. Učiteljem bo program v pomoč pri pripravi učne ure, saj je vsaka značilnost oz. opazovani znak tudi natančno opisan in nazorno prikazan s fotografijami (kliknemo ikono).
Partner/Partnerji: Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici.

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


© Copyright 2013 SiiT.