Z izrazom listi so celi označujemo enostavne liste, katerih listna ploskev ni ali je le rahlo zarezana (listna ploskev je zarezana manj kot do polovice):

Primer celega, dlanasto deljenega lista:


Z izrazom listi niso celi poimenujemo sestavljene liste (list deljen na med seboj jasno ločene lističe), pa tudi enostavne liste, ki imajo listno ploskev zarezano do polovice ali več (deljeni listi):

Primeri dlanasto sestavljenih ter dlanasto deljenih listov:


Znotraj ene same vrste se lahko (npr. na različnih delih krošnje) pojavljajo tako listi, ki so celi, kot tisti, ki niso celi. V ključu jih pravilno določite po obeh poteh: če izberete, da ima liste cele, ali da listi niso celi.