List je pri dnu srčast ali puščičast ta znak označuje dno listne ploskve in vključuje liste, ki so pri dnu srčasti, prisekani, puščičasti in kopjasti.


Primeri listov, ki so pri dnu srčasti:


Primeri listov, ki so pri dnu prisekani, kopjasti ali puščičasti:

Izraz list pri dnu ni prisekan ali srčast list pri dnu ni prisekan ali srčast.