Pernati listi so lahko:
Enostavno, enkrat pernati, imajo enostavno listno os:

Dva- do štirikrat pernati