Pri košarnicah v širšem pomenu (Asterales) so socvetja lahko dveh različnih tipov glede na to, kakšni cvetovi jih sestavljajo.
Brez cevastih cvetov: vsi cvetovi socvetja so dvobočno somerni in so jezičaste oblike (družina Cichoriaceae):


S cevastimi cvetovi: cvetovi v središču socvetja niso jezičasti: so zvezdasti in so iz petih venčnih listov (te vidimo kot krpe - zobce), ki so pri dnu zliti v cev (družina Asteraceae). Jezičastih cvetov lahko sploh ni ali pa so omejeni na zunanji rob socvetja (kot je pri marjeticah):