Pri cvetovih, ki so zvezdasti, so venčni in/ali čašni listi razporejeni podobno kot napere pri kolesu, izhajajo radialno iz osrednje osi. Nekaj primerov:

Primer, ki lahko povzroči težave, so cvetovi jetičnikov (rod Veronica), ki imajo šibko somerne cvetove. Nepoznavalci te cvetove uvrstijo med zvezdaste, zato jih tudi tukaj uvrščamo med zvezdaste:


Pri somernih cvetovih obstaja le ena somernica (os), ki tak cvet predeli na dva enaka dela. Nekaj primerov:Na splošno je cvetna simetrija lahko določljiv znak. Vendar pa nekateri primeri zahtevajo nekaj razlage. Prvi primer je pri košarnicah v širšem pomenu (Asterales), ki imajo znotraj koška razporejene različne cvetove (simetrije koška ne smemo zamenjati s simetrijo posameznih cvetov, ki tvorijo to socvetje). Zvezdasto simetrijo pripišemo vsem vrstam, ki imajo v košku cevaste cvetove (čeprav so ob robu lahko tudi jezičasti cvetovi, kot je pri marjeticah ali ivanjščicah):

Medtem pa se vrstam, ki imajo v košku le jezičaste cvetove, pripiše lastnost ‘someren cvet’: