Cvetovi z venčnimi listi: naša uporaba tega izraza zahteva nekaj razlage: ‘venčni listi' so bolj ali manj živahno obarvani in običajno imajo nalogo privabljanja žuželk in/ali drugih opraševalcev:


Cvetovi brez venčnih listov: mnoge vetrocvetke ne potrebujejo pravega cvetnega odevala in imajo zato reducirane venčne liste. Ti so običajno zelenkasti ali rjavkasti:

na primer ščiri (rod Amaranthus):

metlike (rod Chenopodium) in lobode (rod Atriplex)ostričevke (družina Cyperaceae):

oprivovke (družina Urticaceae):

mlečkovke (družina Euphorbiaceae):

ločkovke (družina Juncaceae):

golosemenke kot so bori (rod Pinus) in jelke (rod Abies):

vrbe (rod Salix):

in nekatere druge lesnate rastline iz različnih družin:


Trpotci (rod Plantago) imajo opnaste venčne liste. Do njih lahko pridemo po obeh poteh: z izborom možnosti ‘cvetovi z venčnimi listi' ali ‘cvetovi brez venčnih listov':