Za identifikacijo trav (družina Poaceae) je treba podrobno opazovati glavne značilnosti cvetov, ki so zelo majhni, brez venčnih listov in z znaki, ki so neizkušenim precej težko razumljivi. Pri travah so cvetovi združeni v strukture, imenovane 'klaski', ki so razporejeni v socvetja različnih tipov. Obliko teh socvetij zelo enostavno razlikujemo. Ločimo tri glavne tipe:
Pri prstastem socvetju izhaja iz vrha stebla več enostavnih, podaljšanih klasastih socvetij. Celotno socvetje zato zgleda 'prstasto', saj socvetja izhajajo iz vrha stebla kot prsti na dlani:


Enotno klasasto socvetje (klas) je nameščeno na vrhu stebla: klaski so sedeči ali na zelo kratkem peclju.


Pri ljuljkah (rod Lolium) so klaski nekoliko odmaknjeni od stebla (osrednje osi) in so k njemu prislonjeni s svojo ožjo, izbočeno stranjo:

Pri boredih (rod Elymus) in pirnicah (rod Elytrigia) so klaski k osrednji osi nagnjeni s svojim širšim, sploščenim delom:

Pri drugih vrstah so socvetja lahko zelo gosta in valjaste oblike:


ali jajčasta:


Pri grozdu (ali latu oziroma sestavljenemu grozdu) so klaski pecljati in so razporejeni v socvetje v obliki enostavnega ali sestavljenega grozda.


V nekaterih primerih smo v dvomih. Tak primer so pasje trave (rod Dactylis): tu so klaski nameščeni v kompleksno grajenih latih (sestavljenih grozdih). Ni jih možno zamenjati s klasi, saj klaski tvorijo klobčaste skupine v vrhnjem delu stranskih vejic socvetja, ki imajo pri dnu dokaj dolg pecelj

Včasih so grozdi ozki in podaljšani, klaski pa imajo zelo kratke peclje. Primer so smiljice (rod Koeleria). V tem primeru jih lahko enostavno zamenjamo z enostavnimi klasi, zato lahko te vrste pravilno določimo tudi, če izberemo možnost 'enostaven klas':