Venčnih listov 1-4Venčnih listov 5


Venčnih listov več kot 5Pri nekaterih vrstah so venčni listi globoko razdeljeni na dve krpi. Primer sto zvezdice (rod Stellaria) in smiljke (rod Cerastium). Pri njih bi na hitro lahko ocenili, da imata 10 venčnih listov. Če odtrgamo celotne venčne liste ugotovimo, da jih je v resnici 5, le da je vsak razdeljen na dve krpi.

Pri cvetovih z zraslimi venčnimi listi je število teh listov navadno lahko ugotoviti: preštejemo zobce ali krpe venca. Težje je, kadar venec nima krp ali zobcev:

Pri številnih vrstah s somernimi cvetovi so venčni listi zraščeni in precej spremenjeni, zato je pogosto težko določiti njihovo število. Kadar ste v dvomih, ne izberite tega znaka:

Pri košarnicah in radičevkah (Asteraceae, Cichoriaceae) je po več cvetov združenih v koške. Imajo 5 venčnih listov, a je to pri jezičastih cvetovih težko razbrati (pogosto imajo 3 zobce). Pri vrstah, ki imajo cvetove v koških priporočamo, da znaka ‘število venčnih listov’ ne uporabljate: