Pri enostavnem kobulu vsak cvetni pecelj nosi en cvet:

Pri sestavljenem kobulu, ki je značilen je za kobulnice (družina Apiaceae), se vsak pecelj končuje z majhnim kobulom:Na dnu kobula so pogosto listom podobni listi ogrinjala (brakteje):

ki pa pri nekaterih vrstah povsem manjkajo: