Sadeži so 'sočni’ če ob zrelosti vsebujejo veliko vode:

So kot večsemenske jagode:

ali enosemenski koščičasti plodovi:

Birni plodovi so sočni sestavljeni plodovi. Gradijo jih številni zrasli plodiči, ki so vsak zase koščičast plod:

Posebna oblika koščičastega plodu je pečkat plod, ki ne nastane iz plodnih listov ampak iz cvetišča (dela, ki nosi plodne liste). Med njimi so jabolka in hruške.

Šipki in vrtnice (rod Rosa): oreški so v omesenelem cvetišču:

Plodovi jagodnjaka (rod Fragaria): oreški so na omesenelem cvetišču:

Poseben tip sočnega ploda so jagode agrumov:


Kritosemenke nimajo pravih plodov, ker njihovi ovariji niso zaprti v sklenjenih plodnih listih. Nekatera semena kritosemenk imajoob zrelosti vseeno sočnen ovoj (npr. omesenele plodne luske pri brinih (rod Juniperus), zato jih tu uvrščamo med 'sočne plodove'.

Suhi plodovi ob zrelosti nimajo sočnih delov. Primer so glavice, ki so nastale z zlitjem plodnih listov:

Luščki so plodovi, nastali iz dveh plodnih listov. So približno enako široki kot so dolgi. Značilni so za križnice (družina Brassicaceae):

Luski so tudi dvodelni plodovi, ki pa so veliko daljši kot so široki. Tudi ti so značilni za križnice (družina Brassicaceae).

Stroki so plodovi, nastali iz enega karpela. Odpirajo se po trebušnem in hrbtnem šivu. Značilni so za metuljnice (družina Fabaceae):

Včasih so stroki zaviti v obliko spirale, kot npr. pri meteljkah (rod Medicago):

Mešički so plodovi iz enega plodnega lista, ki se odpirajo na eni strani. Tako je pri nekaterih zlatičevkah (družina Ranunculaceae):

Suhi plodovi so tudi tisti z dolgim kljuncem pri krvomočničevkah (družina Geraniaceae):

ter tisti trikotaste oblike pri kislicah (rod Rumex):

ali rožke košarnic (družina Asteraceae):

ali pokovci kobulnic (družina Apiaceae):in štiridelni pokovci usnatic (družina Lamiacee):

Primeri suhih plodov pri lesnatih vrstah so krilati plodiči pri gabrih (rodova Ostrya in Carpinus):

pokovci z dvema krilatima plodičema pri javorjih (rod Acer):

in želodi pri hrastih (rod Quercus):


Storži iglavcev niso pravi plodovi: olesenele tukaj vseeno obravnavamo kot 'suhe plodove':