Vodne rastlineso tiste, ki imajo stebla in/ali liste trajno potopljene ali plavajoče na vodni površini:

Med njimi so tiste, ki so stalno potopljene in ukoreninjene v muljasto dno:

kot na primer vodopivke (rod Zannichellia):

rogolisti (rod Ceratophyllum):

dristavci (rod Potamogeton):

rupije (rod Ruppia):

in podvodnice (rod Najas):

Rastline, ki stalno plavajo na vodni površini:

Primer so vrste vodne leče (rod Lemna) in drugih rodov:vodni orešek (Trapa natans):

blatniki (rod Nuphar):

in lokvanji (rod Nymphaea):


Med rastline, ki niso vodne, uvrščamo tako tiste, ki rasejo na površinah nad vodo, kot tudi tiste, ki so zakoreninjene v vodi, a z dolgimi stebli segajo iz vode.