Z jezičastimi cvetovi: nekatere košarnice (Asteraceae) imajo v sredini cevaste, ob robu pa jezičaste cvetove:

kot je na primer pri marjetici ali ivanjščici:

Ali pri nekaterih vrstah, ki imajo v celoti rumeno socvetje:

ali različnih vrstah rmanov (rod Achillea):


Brez jezičastih cvetov: v tem primeru je celoten košek le iz cevastih cvetov:

Obstajata dve vrsti cvetov: v nekaterih primerih so zelo kratki, kot je pri pelinih (rod Artemisia in nekaterih vrstah grintov (rod Senecio):

Pri nekaterih drugih vrstah pa imajo jezičasti cvetovi močno podaljšane cevi in krpe, kot je to pri bodakih (rod Carsduus):


Pri nekaterih rodovih, kot so glavinci (rod Centaurea), so cevasti cvetovi, ki so ob robu koška, večji od ostalih in so krožno urejeni: ne smemo jih zamešati z jezičastimi cvetovi (če jih opazujemo pod lupo je jasno, da ti cvetovi niso jezičasti, temveč so zvezdasti, venec je razdeljen na 5 krp):