Krpati listi so tisti, ki imajo enostavno ploskev z globokimi zarezami (ki pa ne segajo več kot do polovice listne ploskve):

Krpati listi so lahko dlanasto deljeni, kot je pri večini javorov:

ali pernato deljeni, kot je pri večini hrastov:


Listi, ki niso krpati, imajo enotno listno ploskev. List je lahko vsaj na robu nazobčan, ni pa krpat.