Eesti epifüütsed suursamblikud

P.L.Nimis, S. Martellos, T. Randlane, A. Saag - Piltide haldaja: A. Moro
Töövahend 'Eesti epifüütsed suursamblikud' sisaldab 111 liigi dihhotoomset määrajat. Käsitletud on kõiki Eestis leitud puudel kasvavaid suursamblikke. Liikide lehtedel on esitatud täiendav info sambliku kohta (iseloomulikud tunnused; värvusreaktsioonid; levik ja ökoloogia; liigi looduskaitseline seisund Eestis; vajadusel märkused, mis täpsustavad erinevusi lähedastest liikidest) ning selle liigi Eesti levikukaart. Töövahend on sobiv kasutamiseks koolis erinevatel õpitasanditel; määraja kasutamist hõlbustab eelnev tutvumine mõnede erialaste terminite ja töövõtetega, mida demonstreeritakse lühikeses elektroonilises õppetükis 'Mida võiks teada samblikest?'.
Mõlemad töövahendid on valminud Trieste Ülikooili (Itaalia) ja Tartu Ülikooli koostöös loodusharidusliku projekti KeyToNature raames.