Dichotomous Keys
AN INTERACTIVE KEY TO THE LICHENS OF LITHUANIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 01) FLAVOPARMELIA and FLAVOPUNCTELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 02) PARMOTREMA (incl. Crespoa)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 03) SARCOGYNE (incl. species formerly assigned to Polysporina)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 04) ACAROSPORA (with Caeruleum, Myriospora, Pleopsidium, Timdalia and Trimmatothelopsis)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 05) PELTIGERA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 06) XANTHOPARMELIA (with ARCTOPARMELIA)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 07) FRUTICOSE AND FOLIOSE TELOSCHISTACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 08) CALICIOID SPECIES (both lichenized and non-lichenized)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 09) FRUTICOSE AND FOLIOSE PHYSCIACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 10) POLYOZOSIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 11) HYPOGYMNIA (with Allantoparmelia, Brodoa and Menegazzzia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 12) PROTOPARMELIOPSIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 13) PLACIDIOPSIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 14) RINODINA (with Dimelaena, Endohyalina, Phaeorrhiza, and Rinodinella)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 15) CATAPYRENIUM and related genera (Anthracocarpon, Clavascidium, Heteroplacidium, Involucropyrenium, Neocatapyrenium, Placidium)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 16) RAMALINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 17) BUELLIA (with Amandinea, Diploicia, Diplotomma, Endohyalina, Monerolechia, and Tetramelas, incl. Coscinocladium and Epilichen)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 18) OCHROLECHIA and PERTUSARIA (with Lepra and Varicellaria)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 19) PYRENULA (with Blastodesmia and Eopyrenula)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 20) PORPIDIA (with Stenhammarella)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 21) FOLIICOLOUS LICHENS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 22) GYALECTOID LICHENS (Coenogonium, Cryptodiscus, Diploschistella, Gyalecta, Gyalectidium, Gyalidea, Gyalideopsis, Jamesiella, Karstenia, Neopetractis, Petractis, Ramonia, Sagiolechia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 23) CANDELARIACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 24) COLLEMATACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 25) THELOCARPON
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 26) BLASTENIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 27) CRUSTOSE TELOSCHISTACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 28) SOLENOPSORA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 29) UMBILICARIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 30) PLACYNTHIUM
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 31) BAGLIETTOA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 32) PELTULA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 33) HEPPIA (with Gloeoheppia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 34) AGONIMIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 35) SQUAMARINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 36) SOLORINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 37) RHIZOCARPON (with Catolechia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 38) PSORA (with Glyphopeltis, Placolecis, Psorinia, Psorula and Romjularia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 39) PROTOPARMELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 40) LECANORA (incl. Bryodina, Bryonora, Glaucomaria, Polyozosia, Palicella, Protoparmelia, Protoparmeliopsis, Rhizoplaca, Tephromela)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 41) NEPHROMA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 42) OPEGRAPHA (with Alyxoria, Bactrospora, Cresponea, Enterographa, Gyrographa, Lecanactis, Lecanographa, Paralecanographa, Pseudoschismatomma, Psoronactis, Roccellographa, Syncesia, Zwackhia, and opegraphoid species of Arthonia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 43) PROTOBLASTENIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 44) GRAPHIS and PHAEOGRAPHIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 45) FARNOLDIA (with Melanolecia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 46) THELOPSIS and TOPELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 47) ARTHONIOID LICHENS (Arthonia, Arthothelium, Bryostigma, Coniocarpon, Diarthonis, Felipes, Inoderma, Leprantha, Naevia, Pachnolepia, Reichlingia, Snippocia, Sparria, Spododophoron, Synarthonia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 48) DIPLOSCHISTES (with Ingvariella and Xalocoa)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 49) STEREOCAULON
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 50) HALECANIA and LECANIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 51) ENDOCARPON, NESOTHELE and STAUROTHELE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 52) POLYBLASTIA and THELIDIUM (with Agonimia, Atla, Halospora, Henrica, and Sporodictyon)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 53) ABSCONDITELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 54) ACROCORDIA (with Lithothelium)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 55) PANNARIOID LICHENS (Pannariaceae, Gregorella, Massalongia and Vahliella)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 56) TRAPELIOID LICHENS (Ainoa, Parainoa, Trapelia, Trapeliopsis)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 57) ASPICILIOID LICHENS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 58) CATILLARIA (with Catinaria, Cliostomum, Gilbertaria, Kiliasia and Megalaria)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 59) PARMELINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 60) ALLOARTHOPYRENIA, ARTHOPYRENIA, JULELLA, and NAETROCYMBE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 60) ALLOARTHOPYRENIA, ARTHOPYRENIA, JULELLA, and NAETROCYMBE - backup 03/02/2024 18:37:36
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 61) CLADONIACEAE (Cladonia, Pilophorus, and Pycnothelia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 62) CETRARIOD LICHENS (Cetraria, Cornicularia Dactylina, Nephromopsis, incl. Platismatia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 63) CETRELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 64) MIRIQUIDICA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 65) PORINA s.lat. and STRIGULACEAE
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 66) MICROFILAMENTOUS LICHENS (Cystocoleus, Ephebe, Polychidium, Spilonema, Racodium, Thermutis, Zalbrucknerella)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 67) SCOLICIOSPORUM
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 68) FOLIOSE BROWN/BLACK PARMELIACEAE (Allantoparmelia, Melanelia, Melanelixia, Melanohalea, Montanelia, Pleurosticta; incl. brown/black species of Cetraria, Parmelia, Punctelia, Xanthoparmelia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 69) PARMELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 70) LOBARIACEAE (Crocodia, Lobaria, Lobarina, Ricasolia, Sticta)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 71) CLAUZADEA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 72) PLACYNTHIELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 73) HYPOTRACHYNA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 74) BASIDIOLICHENS (Lichenomphalia and Multiclavula)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 75) LECIDELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 76) FUSCIDEACEAE (Fuscidea, Maronea, Ropalospora)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 77) LEPTORHAPHIS (with Celothelium and Leptosillia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 78) MELASPILEOID SPECIES ( Encephalographa, Hazslinszkya, Labrocarpon, Melaspilea, Melaspileella, incl. Poeltinula)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 79) PROTOTHELENELLA and THELENELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 80) LEMMOPSIS and LEMPHOLEMMA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 81) BIATORELLA (with Biatoridium, Piccolia, Sarcosagium, Sarea, Strangospora and Zythia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 82) HYMENELIOID LICHENS (Eiglera, Hymenelia (incl. Ionaspis), Tremolecia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 83) HYPOCENOMYCE (with Carbonicola, Pycnora, Toensbergia and Xylopsora; incl. Waynea)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 84) RAMBOLDIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 85) LECIDEOID CRUSTOSE LICHENS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 86) LICHINACEAE (incl. Gloeoheppia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 87) XYLOGRAPHA (with Lithographa, Elixia and Wadeana)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 88) PLACOPYRENIUM
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 89) VERRUCARIOID SPECIES (Bagliettoa, Hydropunctaria, Parabagliettoa, Placocarpus, Thrombium, Verrucaria, Verrucula, Verruculopsis)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 90) COENOGONIUM
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 91) BIATORA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 92) EVERNIA (with Letharia, Lethariella and Pseudevernia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 93) ALECTORIA (with Bryoria and Pseudephebe)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 94) MICAREOID SPECIES (Brianaria, Helocarpon, Leimonis, Micarea, Protomicarea, Psilolechia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 95) PUNCTELIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 96) IMSHAUGIA and PARMELIOPSIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 97) HAEMATOMMA (with Chicitaea, Loxospora and Ophioparma)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 98) TONINIA and related genera (Bibbya, Kiliasia, Thalloidima, Toniniopsis; incl. Porpidinia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY - 99) DIRINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -100) ROCCELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -101) BAEOMYCES and DIBAEIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -102) ANZINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -103) ANISOMERIDIUM
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -104) ARTHRORHAPHIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -105) BILIMBIA (with Bryobilimbia and Mycobilimbia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -106) WAYNEA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -107) VEZDAEA (with Mniaecia)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -108) CHRYSOTHRIX
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -109) PSOROGLAENA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -110) SPORASTATIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -111) SCHISMATOMMA (with Dendrographa, Diromma, Lecanactis, Ocellomma, Psoronactis, Snippocia and Sporodophoron)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -112) PHLYCTIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -113) LOPADIUM and SCHADONIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -114) LAMBIELLA and RIMULARIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -115) THELOTREMA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -116) MYCOBLASTUS and VIOLELLA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -117) LEPRARIA (with Andreiomyces and Botryolepraria)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -118) MYCOPORUM and TOMASELLIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -119) DERMATOCARPON
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -120) FELLHANERA and FELLHANEROPSIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -121) CHEIROMYCINA (with Dictyocatenulata)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -122) EPIGLOEA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -123) STERILE CRUSTOSE LICHENS (excl. cyanolichens)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -124) FOLIOSE LICHENS (excl. cyanolichens)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -125) NORMANDINA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -126) CYANOLICHENS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -127) THAMNOLIA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -128) FRUTICOSE LICHENS (excl. Cyanolichens)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -129) PLACOPSIS
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -130) MYCOMICROTHELIA (with Pseudobogoriella)
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -131) USNEA
KEYS TO THE LICHENS OF ITALY -132) BACIDIA and BACIDINA (with Bellicidia, Phyllopsora and Scutula)
Lichens of the Italian Alps occurring near and above tree-line: an interactive guide
THE LICHENS OF ITALY - AN INTERACTIVE GUIDE
THE LICHENS OF NORTHERN ITALY - An interactive guide
The lichens of the Classical Karst (NE Italy-SW Slovenia): an interactive guide
Эпифитные макролишайники Эстонии
Alla scoperta dei licheni epifiti di Gorizia
Alla scoperta dei licheni nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Cento licheni da scoprire: Guida alle sentinelle della qualità dell’aria
Che licheni crescono sugli alberi presso la scuola?
Chiave ai licheni del genere Usnea in Europa
Chiave interattiva per l'identificazione dei più comuni licheni della Provincia di Mantova
Chiave semplificata ai più comuni licheni epifiti del Passo Pura (Alpi Carniche)
Guida ai licheni epifiti del Bosco del Flascio (Nebrodi, Sicilia)
Guida ai licheni epifiti del sito SIC di Roccella Valdemone (Sicilia, Prov. Messina)
Guida ai licheni epifiti dell'Orto Botanico delle Alpi Apuane
Guida ai licheni epifiti della Slovenia
Guida ai licheni epifiti per studi di biomonitoraggio
Guida ai licheni per esperienze didattiche del Liceo Classico Mamiani di Roma
Guida ai macrolicheni epifiti dell'Alto Adige
Guida all'identificazione dei licheni epifiti dell'Etna
Guida interattiva ai licheni di Monte Valerio (Trieste)
Guida interattiva ai licheni epifiti del Comune di Foiano della Chiana (AR)
I licheni come bioindicatori a Trieste
I licheni epifiti del Carso Triestino
I licheni epifiti del Parco Naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino. Una guida interattiva
I licheni epifiti del Parco della Vena del Gesso Romagnola
I licheni epifiti dell'Isola di Marettimo (TP): una guida illustrata
I licheni epifiti della Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma)
I licheni epifiti della conca di Sauris (Alpi Carniche, UD)
I licheni epifiti delle Isole Tremiti
I macrolicheni epifiti del Centro Visitatori di Villa Welsperg (Parco di Paneveggio)
I macrolicheni epifiti del Veneto: una guida interattiva
I macrolicheni epifiti dell'Estonia: una guida illustrata
I macrolicheni epifiti della Valle d'Aosta
Licheni come bioindicatori a Trieste: una guida interattiva
Materiali per una chiave ai macrolicheni epifiti del Portogallo
100 Lichens from Thailand: a tutorial for students
A guide to common epiphytic macrolichens of Armenia
A key to common lichens on trees in England
A key to the parmelioid lichens of northern Thailand
Discovering Lichens in Sri Lanka
Epiphytic lichens around Graz (Austria)
Interactive guide to the lichens of M. Valerio (Trieste)
The epiphytic lichens of the Park of Paneveggio-Pale di San Martino (E Italian Alps)
The epiphytic macrolichens of Estonia. An illustrated guide
The epiphytic macrolichens of Graz
Ključ za določanje epifitskih lišajev Slovenije
Los macrolíquenes epifitos de España. Una guía interactiva
Epiphytische Flechten im Raum Graz
Epiphytische Flechten im Saarland (Deutschland) Ein interaktiver Bestimmungsschlüssel
Kurzführer zu den epiphytischen Makroflechten Südtirols
Clé d'identification des lichens épiphytes les plus fréquemment utilisés comme indicateurs de pollution en Italie
Հայաստանում տարածված էպիֆիտային մակրոքարաքոսերի ուղեցույց -
Eesti epifüütsed suursamblikud