Spletni iskalnik rastlin Doline Glinščice Občina Dolina, Trst

Avtorji: Pier Luigi Nimis, Livio Poldini, Andrea Moro, Stefano Martellos


Dolina Glinščice, oddaljena od Trsta le nekaj minut, je nekak povzetek krasoslovja. Dolina predstavlja edino naravno zarezo na kraški planoti, globok prelom med hribom Griže (M. Carso) in Bazoviškim krasom, Glinščica pa je edini površinski vodotok na italijanskem Krasu. Dolina Glinščice slovi pri Tržačanih po plezalnih stenah in kot izletniška točka. Marsikdo ve, da se v njej skriva bogato in zanimivo rastlinstvo, redki pa so tisti, ki v vseh pogledih dojamejo njen zaklad. Ta dihotomni ključ bo obiskovalcem doline Glinščice v pomoč pri odkrivanju njene bogate biotske pestrosti.
Raziskovalno območje se razteza na italijanski in slovenski strani meje. Namišljena črta, ki gre mimo naselja Jezero (S. Lorenzo) in se nadaljuje proti zahodu vzdolž kraške planote, omejuje področje na severu. Na jugu sega območje do naselja Dolina in se nadaljuje v Sloveniji tja do izvira potoka Botač. Zahodno se meja vije od naselja Ricmanje (S. Giuseppe della Chiusa) do Pulja (Puglie di Domio), medtem ko je na vzhodu meja v celoti v Sloveniji in stoji vzhodno od naselja Nasirec. Raziskovalno območje ne zajema le doline Glinščice, temveč tudi velik del kraške planote kot sta hriba Stena (M. Stena) in Griže (M. Carso) ter manjši del naplavinske ravnice, ki se pričenja pri naselju Boljunec (Bagnoli della Rosandra).
Partner/Partnerji: Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici.

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


© Copyright 2013 SiiT.