Spletni iskalnik rastlin Triglavskega narodnega parka

Avtorji: Pier Luigi Nimis, Nejc Jogan, Jana Laganis, Špela Novak, Andrea Moro, Alenka Petrinjak, Stefano Martellos


Iskalnik omogoča preprosto spoznavanje bogate flore Triglavskega narodnega parka. Z izborom lahko prepoznavnih znakov opazovane rastline (npr. listi, cvet, plod) nam program prikaže foto galerijo rastlin, ki imajo izbrane znake. S klikom na posamezno sliko se prikažejo še druge fotografije ter ime v slovenščini in znanstveno ime. Tako v večini primerov preprosto določimo rastlino, ki jo opazujemo. Nekaterih bolj zahtevnih vrste samo s pomočjo fotografij ne moremo določiti, bomo pa vedeli v kateri rod ali družino opazovana rastlina spada. Program lahko uporabljajo tudi šolarji in na ta način raziskujejo pestro floro Triglavskega narodnega parka in spoznavajo rastline, ki imajo podobne značilnosti. Učiteljem bo program v pomoč pri pripravi učne ure, saj je vsaka značilnost oz. opazovani znak tudi natančno opisan in nazorno prikazan s fotografijami (kliknemo ikono).
Partner/Partnerji: Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici.

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


© Copyright 2013 SiiT.